พ็อกเก็ตบุ๊ค

 

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ: ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม
(รวมบทความวิชาการ ว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์)
The Singh of Punjab in Siam Pradesh: Their History, Philosophy, Religion, and Socio-Culture Base
(A series of articles, based on stories of Thai Sikhs)
อภิรัฐ คำวัง
Aphirat Kamwang

ตุลาคม 2559 / October 2016
ISBN 978 616 279 927 3
E-Book

     
 

Letters from India 1962 - 1965
Chatsumarn Kabilsingh
(Bhikkuni Dhammananda)

(November 2012)
ISBN 978-616-279-148-2
ราคา 180 บาท

 
 

เปรม ปราณ ปัญจาบ
Prem Pran Punjab
(บันทึกการเดินทางภับภาคสนามอินเดียศึกษาในรัฐปัญจาบ)
อภิรัฐ คำวัง

Aphirat Kamwang

(กรกฎาคม 2554 / July 2011)
ISBN 978-974-1115-17-4
E-Book

 
 

จากเจ้าพระยาสู่คงคาแดนภารตะ
โสภนา ศรีจำปา

(สิงหาคม 2553/2010)
ISBN 978-974-11-1371-2
ราคา 250 บาท

 
 

โมเสคชีวิต พิศดูภารตะ
โสภนา ศรีจำปา

(สิงหาคม 2553/2010)
ISBN 978-974-11-1338-5
ราคา 240 บาท